Melkziekte

Melkziekte is een gezondheidsprobleem bij melkkoeien dat vaak voorkomt. Het is een dure aandoening die niet alleen een groot verlies aan melkinkomsten kan veroorzaken door directe gezondheidsproblemen maar ook kan zorgen voor problemen met de vruchtbaarheid en in ernstige gevallen zelfs tot sterfte.

Ketose

Ketose wordt ook wel slepende melkziekte genoemd. Bij Nederlandse koeien komt bij ongeveer 1 op de negen na de eerste maanden afkalven ketose voor. Het komt vooral voor aan het begin van de lactatie als gevolg van de negatieve energiebalans.

Uiergezondheid

Uiergezondheid is voor veel melkveehouders prioriteit op het melkveebedrijf. Een koe loopt helaas altijd risico op problemen aan de uiers. Een goede uiergezondheid is van daarom van groot belang.

Fosfor tekort

Fosfortekort treedt meestal op rondom het kalven: de koe verliest fosfor via de biest en melk en neemt rondom kalven minder voer op. Fosfortekort treedt vaak tegelijkertijd met melkziekte (calciumtekort) op. Een koe die een tekort aan fosfor heeft lijkt ook op een koe die melkziekte heeft: beide kunnen niet overeind komen.